Po dvoch rokoch stojím opäť na tom istom útese. Ťažkú rotačku nahadzujem ďaleko do modrých vôd Severného mora. Po pár…