Pakomár (The Chrinomid) je základným zdrojom potravy pre pstruhov žijúcich v jazerách vo vnútrozemí. Hmyz je k dispozícii celoročne v…