Hlaváčovité (Cottidae)

Hlaváčovité (Cottidae) (1)

Na území Slovenska sa môžeme stretnúť s dvoma druhmi hlaváča a to hlaváčom európskym a hlaváčom pásoplutvým.

nedeľa, 16 máj 2010 21:35

Hlaváč európsky

Napísal(a)
V minulosti uvádzaný ako hlaváč obyčajný, v súčasnosti uvádzaný aj ako hlaváč bieloplutvý. Správny názov je však Hlaváč európsky. Sú to malé rybky, vyskytujúce sa takmer v celej Európe, okrem väčšej časti Škandinávie a Južnej Európy, dorastajúce do dĺžky do 20 cm, obvykle do 12- 15 cm, dožívajú sa do 10 rokov, pohlavnú zrelosť dosahujú v druhom roku života.