utorok, 15 november 2005 11:52

História organizácie MO SRZ Kysuca

Napísal(a) 
Ohodnotiť túto položku
(1 Hlasovať)
Znak MO SRZ Kysuca Znak MO SRZ Kysuca Logo

História združovania rybárov na dolných Kysuciach ide ruka v ruke so Žilinskou organizáciou a traduje sa až do roku 1922, kedy bol založený prvý rybársky spolok v Žiline. Od tohto roku, až po rok 1976 je naša história totožná a môžeme si ju prečítať na stránkach MO SRZ Žilina. Až prišiel rok 1977 a s ním nevyhnutný akt vzniku miestnej organizácie slovenského rybárskeho zväzu v Kysuckom Novom Meste. Situácia bola nevyhnutná z dôvodu narastajúceho počtu členov z dolných Kysúc a potreby ich združovania v blízkosti ich bydliska.

Výpis z kroniky MO SRZ v Kysuckom Novom Meste:
Vznik MO SRZ

Na základe stanov §12 Slovenského rybárskeho zväzu a v zmysle organizačného poriadku po súhlase KV SRZ v Banskej Bystrici bol daný súhlas na vytvorenie samostatnej MO SRZ v Kysuckom Novom Meste oddelením sa od MO SRZ Žilina. K zabezpečeniu tejto úlohy bol vytvorený sedemčlenný prípravný výbor, ktorý mal organizačne zabezpečovať podmienky na vytvorenie miestnej organizácie. prípravný výbor začal svoju činnosť v novembri 1976, pod vedením predsedu p. Jána Lizoňa.

Po veľmi rýchlej a poctivej práci bola už o dva mesiace prvá ustanovujúca schôdza miestnej organizácie, čo zachytáva miestna kronika takto:

........ dňa 31.1.1977 sa v závodnom klube ROH ZVL uskutočnila ustanovujúca schôdza MO SRZ v Kysuckom Novom Meste, na ktorej sa zúčastnilo 114 rybárov z Kysuckého Nového Mesta a okolia. Pri zrode novej miestnej organizácie vystúpili niektorí členovia a hostia a v diskusii zaželali novej organizácii mnohých úspechov.

Z pozvaných hostí prehovorili páni:

Ondrej Budaj - tajomník ÚV SRZ
Ján Styk - tajomník KV SRZ
Jozef Rendek - predseda KKRK
Tibor Očko - ved. odboru PLVH pri ONV
Gejza Rohrbock - predseda MO SRZ v Žiline, Karol Motyas - tajomník MO SRZ v Žiline

Po privítacom prejave a schválení programu požiadal predseda prípravného výboru p.Lizoň zhromaždené plénum o hlasovanie k návrhu o vytvorenie samostatnej organizácie. Prítomný sa jednohlasne vyslovili za vytvorenie samostatnej organizácie SRZ v Kysuckom Novom Meste. Prítomný členovia potom zvolili 11- členný výbor a 3- člennú kontrolnú komisiu.

Prvý výbor MO SRZ a kontrolná komisia:

Zdeno Krupka - predseda
Ján Lizoň - tajomník

Karol Palacka - podpredseda
Ján Birkus
- ved. odboru tečúcich vôd a ved. ryb. stráže
Michal Kubík
- hlavný hospodár
Vladimír Roubal MuDr.
- vedúci odboru čistoty vôd
Ludvik Hubáček
- účtovník
Valter Bavlušík
- pokladník
Peter Bukovský
- člen poverený prácou s mládežou
Jozef Kubík
- pomocný hospodár
Vincent Pijak Ing.
- člen

Štefan Kanis - vedúci kontrolnej komisie
Jozef Pagáč
- člen KK Ľudovít Petruška - člen KK

Сначала были "Копилка народной мудрости"страшные войны в Европе, которые охватили весь мир, так "5 минут йоги не вставая с кровати. Для каждой женщины в любом возрасте"что работы "Тропик Рака: роман. Время убийц: повесть"для ассасина совсем не осталось.

Всегда неприятно, если желанные качества оказываются не у того, у кого нужно.

Он вздохнул и вытащил свой кристалл.

Реакция сэра Уоткина, как правильно предположил мистер Вустер, будет иметь определенный и ярко выраженный характер.

Я разработал два учения по первобытной культуре и антропологии в Новом Гарварде.

Давай будем пить, как полагается.

Люди стояли угрожающе неподвижно.

Перед началом его речи некоторые из лейтенантов удостоверились, что голова пока еще у них на плечах.

Когда одна страна готовится напасть на другую, происходит массированное сосредоточение и передислокация войск.

На его скуластом лице застыло напряженное выражение.

Услыхав свое имя, собака подняла голову и вопросительно посмотрела кругом, как бы спрашивая, чего от нее хотят.

Но, к сожалению, ни одна нам ни попалась, а тратить время на поиски я побоялся.

Только она решила, что в ваше отсутствие ей следует регулярно каждый день докладывать наблюдателю о том, как у нас идут дела.

И Аззи мгновенно исчез в ярком фейерверке.

Ты поворачиваешь свою лошадь и имеешь дело с последствиями.

Он последовал за доктором, вышел с ним из комнаты и прошел к лифту старой конструкции.

Вульф медленно плелся, волоча в зубах кухонное полотенце, с которым он очень любил забавляться.

Название озера отождествлялось греками также с Aornos, т.

Čítať 6624 krát Naposledy zmenené pondelok, 28 október 2013 21:28
Ivan Martiška

Kprírode a rybárstvu ma priviedol môj otec. Už ako malé dieťa som presedel celé hodiny pri vode s vŕbovým prútikom. Asi v prvej triede základnej školy sme začali podnikať výpravy na Kysucu s mojím kamarátom Radom Birkusom. Ako plavák poslúžila často aj tuha z pera. Každodenne po škole sme lovili na Kysuci čereble.
Raz môj otec priniesol muškársku udicu a to bol začiatok muškárenia. Najskôr to bol ustavičný boj s jalcami, ktorým stačila mucha napodobňujúca mäsiarku. Potom prišlo zoznámenie s Albínom Koyšom a muškárenie u mňa nadobudlo na tú dobu profesionálne kontúry. Naučil som sa viazať muchy, jednotlivé techniky lovu a pričuchol k veľkým revírom. Boli to krásne časy a dnes musím odovzdať štafetu ďalej, pretože minimálne dvaja moji chlapcii na to netrpezlivo čakajú.

Webstránka: www.srzkysuca.sk