utorok, 20 apríl 2010 06:30

Miestny rybársky poriadok 2013

Napísal(a) 
Ohodnotiť túto položku
(2 hlasov)

pre rybárske revíry MO SRZ Kysucké Nové Mesto

platný od 1. januára 2013

Opatrenie na záchranu rýb pri mimoriadnych situáciách:     

Loviaci je povinný v zmysle ust. § 37 ods. 2 zákona č. 184/2002 Z.z. o vodách okamžite informovať o podozrení zo zhoršenia kvality vôd v čo najkratšej dobe vodohospodársky orgán, Slovenskú inšpekciu životného prostredia - inšpektorát ochrany vôd Žilina, Povodie Váhu, políciu, požiarny zbor, samosprávu, rybársku stráž a rybárskeho hospodára alebo jeho zástupcu, ak dôjde k situácii znamenajúcej ohrozenie kvality vody a rybej osádky. To platí aj pri mimoriadne zníženom stave vody alebo inom, ohrozujúcom stave.

Dôležité telefónne čísla :

 

Inšpektorát ochrany vôd SIŽP Žilina Havarijný telefón 903770065
Štátna ochrana prírody CHKO Kysuce Ing. Ivan Pavlišin 917631158
Povodie Váhu, prevádzka Čadca 041/4333385
MO SRZ Kysucké Nové Mesto Problém KORMORÁN Ing. Pavol Franc 918335013
predseda Ľubomír Mičian 904137592
tajomník Ing. Marián Mihalda 903525206
hospodár Igor Macúš 905428272
podpredseda Ing. Miloš Smrek 915033005
vedúci RS Štefan Marošník 903438556

Miestna organizácia SRZ v Kysuckom Novom Meste, pre zabezpečenie riadneho výkonu rybárskeho práva vo svojich rybárskych revíroch, na základe zákona NR SR č. 139/2002 Z.z. o rybárstve, vykonávacej vyhlášky MŽP SR č. 185/2006 Z.z. a interných predpisov zväzu, vydáva tento miestny rybársky poriadok.

Všeobecné zásady výkonu rybárskeho práva

Vo všetkých revíroch MO SRZ Kysucké Nové Mesto je loviaci povinný rešpektovať a riadiť sa ustanoveniami zákona č. 139/2002 Z.z. o rybárstve a jeho vykonávajúcej vyhlášky č. 185/2006 Z.z., ako aj internými predpismi zväzu.

Pri love je loviaci povinný mať pri sebe platný rybársky lístok a príslušné platné povolenie na rybolov. Členovia SRZ sú povinní mať pri sebe okrem príslušných dokladov aj členský preukaz.

Každý držiteľ povolenia na rybolov odovzdáva svoj záznam o úlovkoch do 15. januára nasledujúceho roka, po skončení jeho platnosti, užívateľovi rybárskeho revíru, ktorý ho vydal. Nedodržanie tohto termínu bude dôvodom na nevydanie povolenia na rybolov v nasledujúcom roku.

Povinná výbava loviaceho:

Súčasťou základnej výbavy loviaceho je podberák, uvoľňovač háčikov a pevný meter.

Nástrahové rybky:

Ako nástrahové rybky môžu byť použité iba tie druhy, ktoré nie sú celoročne chránené, ktoré nie sú v tom čase chránené a ktoré dosahujú najmenšiu lovnú mieru. Privlastnené nástrahové rybky je loviaci povinný taktiež zapísať do záznamu o úlovkoch a počítajú sa do povoleného denného množstva úlovkov. Lov nástrahových rýb čereňom sa považuje za lov rýb na jednu udicu.

Rozsah platnosti detského povolenia sa počas letných prázdnin rozširuje na kaprové revíry RADY SRZ v rámci rozsahu povolenia dospelého sprievodcu.

Revíry MO SRZ Kysucké Nové Mesto

Kaprové lovné :

Kysuca č.2 (H) 3-1840-2-1
Čiastkové povodie rieky Kysuca od cestného mosta Žilina - Považský Chlmec po ústie riečky Bystrica v meste Krásno nad Kysucou. Lov rýb povolený po celý rok s dodržaním individuálnej druhovej ochrany.

Lovná miera : Jalec hlavatý 30cm.

Úsek od cestného mosta Kysucký Lieskovec - Ochodnica, po betónovú lávku pre peších v obci Dunajov predstavuje časť revíru bez privlastnenia si úlovku(CHAP). Uvedený úsek je v teréne označený tabuľami.

Odporúčame používať háčiky bez protihrotov.
 

VN Nesluša 3-5460-1-1
Vodná plocha nádrže Nesluša (Neslušský rybník) pri obci Nesluša. Všeobecný zákaz lovu od 16.marca do 14.mája. Lov kapra a ostatných druhov rýb bez stanoveného času ochrany povolený od 15. mája vrátane. Zákaz lovu z telesa hrádze, ostrova, poloostrova ako i z neresiska a zhromaždiska rýb označeného tabuľami.

Lovná miera: Pleskáč vysoký 35 cm, Lieň sliznatý 30 cm.

Horná miera kapra rybničného je 70cm.

Upozornenie: Na základe uznesenia výročnej členskej schôdze z roku 2009, je stanovená i maximálna lovná miera kapra rybničného 70cm. To znamená, že rybár si smie ponechať kapra o dĺžke minimálne 40cm a maximálne 69cm.

Lososové - pstruhové, lovné:

Lodnianka 3-2010-4-1
Od ústia do rieky Kysuca po pramene.
Ochodničanka 3-2560-4-1
Od ústia do rieky Kysuca po pramene, vrátane vodnej nádrže na toku.
Povinský potok 3-2960-4-1
Od ústia do rieky Kysuca po pramene.
Rudinský potok 3-3380-4-1
Od ústia do rieky Kysuca po pramene.
Vadičovský potok 3-4550-4-1
Od ústia do rieky Kysuca po pramene - vrátane VN Košariská.

Na všetkých pstruhových revíroch platí od 1.októbra do 15.apríla vrátane, všeobecný zákaz lovu.

Dôležité telefónne čísla :

{phocamaps view=map|id=1} {phocamaps view=link|id=1|text=Map}

Čítať 7851 krát Naposledy zmenené streda, 26 december 2012 11:23
Ivan Martiška

Kprírode a rybárstvu ma priviedol môj otec. Už ako malé dieťa som presedel celé hodiny pri vode s vŕbovým prútikom. Asi v prvej triede základnej školy sme začali podnikať výpravy na Kysucu s mojím kamarátom Radom Birkusom. Ako plavák poslúžila často aj tuha z pera. Každodenne po škole sme lovili na Kysuci čereble.
Raz môj otec priniesol muškársku udicu a to bol začiatok muškárenia. Najskôr to bol ustavičný boj s jalcami, ktorým stačila mucha napodobňujúca mäsiarku. Potom prišlo zoznámenie s Albínom Koyšom a muškárenie u mňa nadobudlo na tú dobu profesionálne kontúry. Naučil som sa viazať muchy, jednotlivé techniky lovu a pričuchol k veľkým revírom. Boli to krásne časy a dnes musím odovzdať štafetu ďalej, pretože minimálne dvaja moji chlapcii na to netrpezlivo čakajú.

Webstránka: www.srzkysuca.sk