Kysucká muška 2010

Kysucká muška 2010 Kysucká muška 2010 Prvé tri miesta

Dňa 3.7.2010 sa na rieke Kysuca uskutočnil už 5. ročník Kysuckej mušky, na ktorej sa zúčastnilo spolu 40 pretekárov nielen z našej organizácie, ale i priatelia skoro z celého Slovenska. Pôvodne bolo prihlásených až 65 účastníkov, no kvôli dvojnásobnému preloženiu preteku z dôvodu nevyhovujúceho stavu hladiny vody a uskutočneniu sa ďalších dvoch pohárových pretekov v tomto termíne, sa počet účastníkov zmenšil, čo v žiadnom prípade nenarušilo výbornú úroveň preteku a hlavne skvelú atmosféru nielen počas, ale i po skončení preteku.

Pretekárska trať bola rozdelená na dva sektory A a B. Sektor A – od sútoku Kysuce a Bystrice, Sektor B – od splavu nad Dunajovskou lávkou po Ochodnický most (úsek revíru CHaP). Počasie nám vyšlo na jednotku, no úmorné horúčavy hlavne v poobedňajších kolách sa podpísali pod menšie množstvo úlovkov hlavne u pstruha potočného a lipňa. Ďalším, nechcem povedať, že negatívnym faktorom, bolo veľké množstvo podustvy (som rád, že ju tu máme), ktoré či sme chceli alebo nie, tak nám svojou prítomnosťou a preháňaním sa po jednotlivých štandoch plašili ryby, ktoré boli pre nás prioritou lovu (boli bodované). Už v tréningu na Kysuckú mušku sme vedeli o jej početnosti, preto sme priamo v preteku umožnili výnimku a dali sme bodovanú aj podustvu, mrenu a nosáľa, aj keď len 100 bodmi. Ráno po vyžrebovaní sa všetci rozpŕchli na svoje vyžrebované miesta a s veľkými očakávaniami sa o 8:00 hod. začalo prvé a o 10:30 i druhé kolo preteku. Na obedňajšiu prestávku prišli chalani, niektorí viac a niektorí menej spokojní so svojimi výkonmi, no vynikajúci guľáš a občerstvenie každého povzbudilo do dvoch poobedňajších kôl. Už pred poobedňajšími kolami sa rysovala prvá desiatka pretekárov, ktorí mali výborné vyhliadky na umiestnenie sa v prvej trojke. Na všeobecné prekvapenie tam boli chalani, ktorí mali s takýmito pretekmi len malé, dokonca žiadne skúsenosti. Nás len tešilo, že medzi nimi figurovali i naši členovia MO SRZ KNM (členovia Muškárskeho klubu). O14:00 hod. sme už lovili (ale i opekali sa a dusili vo vlastnej šťave) a celý pretek skončil o 18:00 hod. Ako som už spomínal, poobedňajší pretek ovplyvnili úmorné horúčavy, počas ktorých ryby nejavili o naše zaručené a odskúšané mušky záujem, no hlavne v takýchto extrémoch sa naozaj ukáže majstrovstvo a výdrž každého muškára. Predsa sa len ulovili nejaké ryby a pred vyhlásením výsledkov pretekov sa už medzi pretekármi pošuškávalo, že Kysucká muška bude mať opäť úplne nového víťaza (doteraz sa ju ešte nikomu nepodarilo vyhrať dva krát) a bude to veľké prekvapenie, no úplne zaslúžené. Spolu s našimi priateľmi sme vo výbornej nálade čakali na výsledky, rozoberali celý deň, zisťovali príčiny našich úspechov, ale i pochybení a kuli plány do budúcnosti, kde a kedy pôjdeme „opáčiť“ tú, či onú vodu.

Pri slávnostnom vyhlásení sa potvrdili naše predpoklady a 5. ročník Kysuckej mušky mal opäť nového víťaza. Stal sa ním Juraj Jaššo z MO SRZ KNM (prvý krát sa zúčastnil na takomto preteku), na druhom mieste sa umiestnil Miloš Šery z MO SRZ Púchov a na treťom mieste skončil Pavol Kubiatko z MO SRZ KNM (člen Muškárskeho klubu MKK Kysuca). Všetci traja si to naozaj zaslúžili a mi sme im to zo srdca priali a zagratulovali im k výborným výkonom. Za zmienku ešte stojí fakt, že tento ročník Kysuckej mušky naozaj ovládli domáci pretekári, členovia MKK Kysuca, pretože na 4. mieste skončil Peter Blaško, na 5.mieste Ján Táborecký a na 9. mieste Marián Harcek. Potvrdilo sa, že poznajú svoju vodu a vedia na nej zachytať. Aj im gratulujem! Cenu za najväčšiu rybu získal Ján Táborecký za uloveného jalca hlavatého o dĺžke 42,5 cm. Vďaka sponzorom a členom MKK Kysuca sa ušli ceny všetkým pretekárom, čo len potvrdilo vynikajúcu organizáciu a úroveň preteku, čo potvrdili i samotní účastníci. Nás to len teší, ale i zaväzuje k tomu, aby sme v tomto trende zotrvali a pripravili i ďalší ročník Kysuckej mušky 2011 na takejto úrovni.

Nakoniec sa chcem poďakovať hlavne svojmu otcovi Petrovi Smetanovi (vedúcemu MKK Kysuca), ktorý má najväčší podiel na zorganizovaní a vlastne i založení preteku Kysucká muška, na zháňaní sponzorov, postavení trate ako i pri spočítavaní výsledkov. Ďalšia veľká vďaka patrí chalanom, členom MKK Kysuca Petrovi Heldovi (Cortonovi), Mariánovi Harcekovi a Milanovi Stuchlíkovi pri dôkladnom pripravení a označení pretekárskej trate, ktoré prispelo k bezproblémovému priebehu preteku. Samozrejme i ostatní členovia nášho muškárskeho klubu priložili ruku k dielu či už ako sponzori alebo boli nápomocní pri príprave preteku, za čo im chcem poďakovať.

Veľká vďaka samozrejme patrí i vedeniu našej MO SRZ KNM, pod záštitou ktorej sa aj tento ročník Kysuckej mušky uskutočnil. Znova sa potvrdilo, že zarybňovanie a starostlivosť o Kysucu (a nielen o Kysucu), nakoniec aj vytvorenie úseku CHaP prináša svoje ovocie nielen v početnosti ale i rozmanitosti úlovkov. Počet každoročne prihlásených účastníkov týchto pretekov z celého Slovenska to len a len potvrdzuje. Preto im hlavne patrí moja veľká vďaka za to, že si každoročne nájdu ten čas a prídu nás poctiť svojou účasťou, ba dokonca niektorí uprednostnia štart na Kysuckej muške pred celoslovenskými pohárovými pretekmi v LRU Mucha.

5. ročník Kysuckej mušky je už minulosťou, preto sa už teraz teším a sústavne trénujem (aj keď mi toho veľká voda moc nedovoľuje) na ďalší ročník, ktorý si určite nenechám ujsť. Toto je pozvánka aj pre všetkých „muškatierov“ nielen z našej organizácie, aby sa na 6. ročníku zúčastnili a vôbec nemusia mať nejaké skúsenosti s pretekmi, veď práve v tomto ročníku sa doslova a dopísmena potvrdilo, že môže vyhrať každý. PETROV ZDAR !!!

Prikladám niekoľko štatistík o úlovkoch :

 

Spolu sa ulovilo 147 kusov rýb, pričom sa bodovali ryby s min. dĺžkou 20 cm a z celkového počtu bolo ulovených :

Názov Počet kusov
Jalec hlavatý, obyčajný 93
Pstruh potočný 25
Lipeň tymianový 5
Podustva severná 21
Nosáľ sťahovavý 2
Mrena severná 1

 

Rozčlenenie počtu úlovkov podľa toho kedy a v akom sektore boli chytené :

Sektor A doobeda 41 ks
Sektor B doobeda 53 ks
Sektor A poobede 32 ks
Sektor B poobede 21 ks

 

Priemerná dĺžka ulovených rýb v jednotlivých sektoroch :

Názov ryby Sektor A Sektor B
Pstruh potočný 25,40 cm 24,00 cm
Lipeň tymianový 25,00 cm 25,00 cm
Jalec hlavatý, obyčajný 23,60 cm 24,50 cm

 

Napísal Majo Smetana

Čítať 4984 krát Naposledy zmenené štvrtok, 09 september 2010 18:53